Trần Thành Thắng

Thông tin về Trần Thành Thắng

  • Họ & Tên: Trần Thành Thắng
  • Năm sinh: 10/1992
  • Quê quán: Vĩnh Phúc
  • Chức vụ: CEO & Founder
  • Trình độ: Đại học
  • Học tại Trường: Đại học FPT

Ông Trần Thành Thắng là người sáng lập thương hiệu Mộng Bá Vương.

Quá trình học tập và làm việc

Thời gian từ: 2009 – 2013

Học tập tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Thời gian từ: 2013 – 2018

Sau khi ra trường Anh làm việc tại Công ty cổ phần Vietnam Esports.

Thời gian từ: 2018 đến 2023

Sau 5 năm gắn bó năm 2018 Anh quyết định sang đầu quân cho Công ty cổ phần Vinagame.

Từ 6/2023 đến nay

Đến tháng 6/2023 Anh xin nghỉ việc tại Vinagame và bước sang 2023 Anh rủ những người bạn của mình xây dựng thương hiệu Mộng Bá Vương.

Hình ảnh ông Trần Thành Thắng